Algemene voorwaarden

Algemeen

Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten, waar  Atelier Iris derden bij betrokken heeft.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten

Voor verzending van de producten brengt Atelier Iris verzend- en handlingskosten in rekening. Alle orders worden verzonden als brievenbuspakket en het tarief voor verzending naar een adres in Nederland bedraagt € 4,50 inclusief btw. Verzending buiten Nederland is niet mogelijk.

Betaling

Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

Levering

Na betaling wordt iedere bestelling binnen 2 werkdagen ter bezorging aangeboden bij PostNL. PostNL bezorgt in de regel de dag erna.

Mocht aanbieding bij PostNL niet direct mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact met je opgenomen.

Atelier Iris is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

De bestellingen kunnen gewoon door de brievenbus.

Retourneren

Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden door een e-mail te sturen naar iris@id-studio.nl.  Hierna kun je het product terugsturen.

De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.

Na ontvangst van de retourzending zal Atelier Iris het betreffende bedrag binnen 14 dagen terugstorten op je bankrekening.

Aansprakelijkheid

De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per e-mail (via  iris@id-studio.nl) voorleggen.

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Atelier Iris kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Atelier Iris is niet verantwoordelijk voor tikfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Atelier Iris zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Atelier Iris kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurverschillen bij afwijkende beeldschermkwaliteit.

Indien Atelier Iris aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Atelier Iris beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Atelier Iris is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.

Atelier Iris is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Atelier Iris in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Atelier Iris gehouden is tot enige schadevergoeding.

Privacystatement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Atelier Iris gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Atelier Iris partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Atelier Iris en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.